Foreign language

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000045  更新日 令和5年3月16日

印刷大きな文字で印刷

岐阜市の生活情報を多言語で提供しています。

  • 岐阜市で生活するときに便利なことを、いろいろな言葉で知らせています。
  • ぎふしでせいかつするときにべんりなことを、いろいろなことばでしらせています。
  • Gifu City provides multilingual versions of information for its residents.
  • 提供多种语言的岐阜市生活信息。
  • Namimigay ng impormasyon tungkol sa paninirahan sa iba’t ibang wika ang Lungsod ng Gifu.
  • Fornecemos informações sobre a vida na cidade de Gifu em vários idiomas.
  • Cung cấp thông tin về đời sống hàng ngày tại thành phố Gifu bằng nhiều ngôn ngữ.

ページの翻訳について

ホームページを民間の自動翻訳サービスを利用し、英語・中国語・韓国語・タガログ語に翻訳します。
自動翻訳システムによる機械翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
翻訳前の日本語ページの本来の内容と異なる場合もありますので、このことを十分ご理解のうえご利用ください。

English

Automatic machine translation is used in this site.
Translation results are dependent on an automatic translation system.
There may be cases of inaccurate or unintended translation.
No responsibility whatsoever is taken concerning the results of using this translation service.
Please make use of this translation service with the understanding that automatic translation does not provide 100% accuracy.

Click here to begin automatic translation.

中文簡体字

本网站是采用机械式自动翻译服务。
翻译结果是根据翻译系统自动进行翻译。
有时根据不同情况可能会出现翻译内容不正确或误译。
对于使用本翻译服务而引起的所有后果,本网站不提供任何保证。
当使用翻译服务时,请您对自动机械翻译不具有100%正确度予以理解后再行使用。

翻译开始

中文繁体字

本網站當中使用機械式自動翻譯服務。
翻譯結果乃是依據於進行自動翻譯的翻譯系統。
在某些情況下,有可能會出現不正確或不合乎原意的翻譯。
對於利用翻譯服務的結果,本網站無法悉數予以保證。
如果要利用翻譯服務時,請先理解自動翻譯並非100%正確再行利用。

要開始翻譯

한국어(韓国語)

이 사이트는 자동 번역 서비스를 사용하고 있습니다.
번역 결과는 자동 번역 시스템으로 처리됩니다.
번역은 검색하려는 내용과 일치하지 않거나 정확하지 않을 가능성이 있습니다.
번역 서비스를 이용한 결과에 대해서는 일체 책임을 지지 않습니다.
번역 서비스를 이용할 경우에는 자동 번역기가 100% 정확하지 않다는 점을 고려하여 이용해 주시기 바랍니다.

번역 시작합니다

Tagalog(タガログ語)

Mayroon automatic machine translation ang site na ito.
Depende sa sistema ng automatic translation ang mga ibubunga.
Kaya minsan hindi tama o hindi ninyo gusto ang lalabas na translation.
Hindi namin maigagarantiya ang lahat na magbunga ng translation service na ito.
Paki payag ninyo na walang magarantiya na ito kung gagamitin ang traslation servise na ito.

Magsimula ng pagsasalin

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

岐阜市役所
〒500-8701 岐阜市司町40番地1
代表電話番号:058-265-4141