Tungkol sa Hikikomori (social reclusiveness o kawalan ng gana sa pakikihalubilo )

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000521  Updated on April 1, 2024

Print Print in large font

Konsultasyon sa Hikikomori (social reclusiveness o kawalan ng gana sa pakikihalubilo)

Maaaring kang komonsulta sa tanggapang ito tungkol sa "hikikomori" (social reclusiveness o kawalan ng gana sa pakikihalubilo). Hindi lamang mismong ang taong nakakaramdam ng hikikomori ang maaaring komonsulta, tumatanggap din ng konsulta mula sa mga kapamilya.

Ano ang "Hikikomori"?
Maraming dahilan kung bakit nararasanan ang "hikikomori". Ang taong nakakaranas nito ay nawawalan ng ganang pumasok sa paaralan o trabaho, atbp, karaniwan ring umaabot ng higit anim na buwang hindi lumalabas ito sa bahay.

Sa mga katanungan

Hikikomori Consultation Desk (Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 10F/Telepono 058-214-3703)