Serbisyong tulong para sa mga matatanda

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000272  Updated on March 27, 2023

Print Print in large font

May iba't ibang serbisyong tulong ang maaaring maggamit ng mga matatanda.

Sa mga katanungan
Koreifukushi-ka o Senior Citizens Welfare Division (Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 1F/Telepono 058-214-2173)

Lote para sa pagtatanim ng mga matatanda

May 528 plot sa 12 lugar ang maaaring rentahan ng mga matatandang nasa 60 taong gulang. May bayad ang renta.

Vouchers para sa acupuncture, moxibustion treatment at pagpapamasahe na hindi saklaw ng insurance

Kung gagamitin ang voucher, ang babayaran mo sa acupuncture o pagpapamasahe ay 1/3 lang ng karaniwang halaga.
(Sariling babayaran 1,400yen.)

Saklaw (May limit sa kita.)

 • Taong 70 taong gulang pataas
 • Tao na 70 taong gulang pababa na saklaw ng Kategorya 1 at 2 ng shintai-shogaisha-techo o physical disability booklet

※Makakatanggap ng 6 na voucher sa loob ng isang taon.

Bus card sa pamamasyal ng matatanda

Sino mang matanda na 70 taong gulang o pataas ay maaaring mag-aplay para makatanggap ng IC card na may lamang 3000 yen at 20% discount na maaaring gamitin kahit anong oras.

Silver card

Ipinamimigay ito sa mga taong nasa 70 taong gulang pataas para maggamit ng libre o sa mababang halaga ang mga pangkultural, pampalakasan at panlibangang pasilidad.

Gift-giving project para sa matatandang umabot ng 90 taong gulang

Ang lungsod ng Gifu ay namimigay ng regalo para sa mga matatandang umabot ng 90 taong gulang.

Pagsasagawa ng food delivery para matiyak ang kaligtasan

Ito ay para sa mga matatandang 65 taong gulang o pataas na naninirahang mag-isa o ang ibang miyembro ng pamilya ay 65 taong gulang pataas at nahihirapan sa pagluto. Ito rin ay nagsisilbing paraan para matiyak palagi ang kaligtasan ng mga matatanda.

Ai no Hitokoe (a voice of love) movement

Ito ay pagbisita sa tahanan ng matatandang nasa 65 taong gulang o pataas na mag-isang naninirahan para matiyak na maayos ang kanilang kalagayan.

Safety confirmation service

Ito ay para masubaybayan ang pang-araw-araw na gawain at kaligtasan maglalagay ng sensor sa tahanan ng pamilyang ang lahat ng miyembro ay matatandang nasa 60 taong gulang o pataas, kasama na ang mga taong nag-iisang naninirahan o nakaratay sa higaan.

Emergency alert system

Ito ay paglalagay ng emergency call system na nakakonekta sa pribadong kontraktor na kinomisyon ng lungsod para sa mga sambahayan na ang miyembro ng pamilya ay matatanda lamang, kabilang na dito ang mga matatandang nasa 65 taong gulang pataas na mag-isang naninirahan at matatandang nakaratay sa kama, at taong may malalang karamdaman na maaaring sanhi ng biglaang pagkamatay. 

Short-term stay services

Ito ay para sa matatandang mag-isang naninirahan na hindi saklaw para makatanggap ng nursing care na ang edad ay nasa 65 taong gulang o pataas na walang dinaramdam subalit mahina ang kalusugan ay pansamantalang inaalagaan sa maikling panahon.

Support Facility

Nursing home para sa mga matatanda

Pangalan ng pasilidad

Dami ng tao

Lokasyon Telepono
Gifu Elderly Independence Support Center

110

7-20-1 Kita Isshiki 058-245-6573
Jusho-en

90

1089-1 Tsubakibora 058-237-7120

Saklaw

 • 65 taong gulang o pataas
 • Taong hirap mamuhay sa loob ng tirahan

Nursing facility para sa mga matatanda

Sa mga pasilidad na ito ay may mga private room, pagkain, at paligo, maaari ring gamitin ang home visit services kung kailangan.

Pangalan ng pasilidad

Dami ng tao

Lokasyon Telepono
Shalom Miwa

30

774-2 Miwa 058-229-3331
Sunlife Hikosaka

15

230 Hikosaka Kawa Kita 058-238-8809
Kurono Asoka-en

15

404-1 Kurono 058-234-2376
Sakura-en

30

2-28-1 Oku 058-239-9720
Royal Court Terada

50

7-95 Terada 058-255-3030
Yasuragi no Sato Kawabe-en

80

3-20 Kawabe 058-239-7722
Etoile Zuiko

50

1-95 Oku 058-239-9749
La paulee Gifu

30

1-2-33 Kagashima Minami 058-253-7501
Sasayuri

30

1-15-25 Kitayama 058-244-1200
Wellview Meigo

20

1-20-2 Masago-cho 058-255-3313
Obora Gikyoen

20

3-3-1 Obora 058-242-1143

Saklaw

 • 60 taong gulang o pataas
  (Kapag mag-asawang papasok, dapat ang isa sa inyo ay 60 taong gulang pataas)
 • Para sa mga taong ang pampisikal na kalagayan ang dahilan para hindi makapagluto o nababahalang manirahang mag-isa.

Mga living support facility

Ito ay para sa mga matatandang natatakot at nababahalang mamuhay mag-isa.

Pangalan ng pasilidad

Iki-iki

Dami ng tao

9

Lokasyon

10-38-1 Kita Isshiki

Telepono

058-267-1294

Batayan

 • Hindi saklaw o nangangailangan ng alaga ayon sa resulta ng ginawang pagsusuri kung kailangan ng pangangalaga
 • Nakakapagluto ng sariling pagkain.

Saklaw

 • Tao na mag-isang naninirahan na nasa 60 taong gulang pataas
 • Tao na hirap makahingi ng tulong mula sa mga kapamilya o kamag-anak

Mitahora shinbutsu onsen o hot spring

Dito maaaring maligo at sumali sa mga pagsasanay para malinang ang pisikal at mental na kalusugan. (May bayad)

Telepono

058-237-3734

Lokasyon

222 Mitahora

Oras ng Pagbubukas

 • Marso - Oktubre
  10:00am - 5:00pm
 • Nobyembre - Pebrero
  10:00am - 4:00pm

Sarado

Miyerkules ng bawat linggo, unang araw ng buwan at huli at umpisang araw ng taon o bagong taon