Mga ospital at dentist na maaaring komonsulta sa iba't ibang wika

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000280  Updated on April 1, 2024

Print Print in large font

Mga ospital sa lungsod ng Gifu na tumatanggap ng dayuhang pasyente na kailangan ng agarang gamutan

Ang mga nakalistang institusyong medikal rito ay nakabase sa ipinahayag na listahan ng Ministry of Health, Labor and Welfare. (Petsa ng pagpapahayag: Disyembre 26, 2023)

Gifu Prefectural General Medical Center

 • Lokasyon 4-6-1 Noisshiki, Lungsod ng Gifu
 • Telepono 058-246-1111
 • Araw at oras na bukas
  Lunes - Biyernes 8:30am - 11:00am
 • Wikang maaaring gamitin sa konsultasyon
  Wikang ingles, chinese, at Spanish

Gifu University Hospital

 • Lokasyon 1-1 Yanagito, Lungsod ng Gifu
 • Telepono 058-230-6000
 • Araw at oras na bukas sa konsultasyon sa telepono
  Lunes - Biyernes 9:00am - 5:00pm
  ※Ang Level 3 Emergencies lamang ang may 24 hours support
  (Kasama na ang Sabado, Linggo, at mga araw na piyesta opisyal)
 • Wikang maaaring gamitin sa konsultasyon
  • Wikang ingles, chinese, korean
  • 8:30am - 12am:Wikang Russian, at Spanish, Portuguese, Vietnamese, Thai

Matsunami General Hospital

 • Lokasyon 185-1 Dendai Kasamatsu-cho Hashima-gun
 • Telepono 058-388-0111
 • Araw at oras na bukas
  • Lunes - Biyernes 8:00am - 11:30am
   ※24 oras bukas ang emergency room
  • Sabado, Linggo, at mga araw na piyesta opisyal
   Outpatient emergency lamang ang may 24 hours support
 • Wikang maaaring gamitin sa konsultasyon Wikang Ingles

Gifu Heart Center

 • Lokasyon 4-14-4 Yabuta Minami, Lungsod ng Gifu
 • Telepono 058-277-2277
 • Araw at oras na bukas
  • Lunes - Biyernes 8:00am - 11:30am 2:00pm - 4:00pm
  • Sabado 8:00am - 11:30am
 • Wikang maaaring gamitin sa konsultasyon Wikang Ingles

Mga ospital sa lungsod ng Gifu na makakatulong sa mga dayuhang kailangan ng agarang gamutan kahit hindi ito marunong magsalita ng nihongo

Asahi University Hospital

 • Lokasyon 3-23 Hashimoto-cho, Lungsod ng Gifu
 • Telepono 058-253-8001
 • Araw at oras na bukas
  Lunes - Sabado 8:00am - 11:30am
  ※Ang tanggapan para sa unang beses na pagpapasuri ay bukas ng 8:00am - 11:00am
 • Wikang maaaring gamitin sa konsultasyon Wikang Ingles

Gifu Municipal Hospital

 • Lokasyon 7-1 Kashima-cho, Lungsod ng Gifu
 • Telepono 058-251-1101
 • Araw at oras na bukas Lunes - Biyernes 8:00am - 11:00am
 • Wikang maaaring gamitin sa konsultasyon Wikang Ingles

Miwa Clinic

 • Lokasyon 3-3 Nagara Higashi, Lungsod ng Gifu
 • Telepono 058-231-3029
 • Araw at oras na bukas
  • Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes 8:45am - 12:15pm 4:45pm - 7:15pm
  • Huwebes 4:45pm - 7:15pm
  • Sabado 8:45pm - 12:15pm
 • Wikang maaaring gamitin sa konsultasyon Wikang Ingles

Sekaichan to Mogeru Maru Sensei no Genkina Clinic

 • Lokasyon 2-7-5 Rokujo Minami, Lungsod ng Gifu
 • Telepono 058-216-0873
 • Araw at oras na bukas
  • Lunes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes 8:30am - 11:30pm 3:30pm - 9:30pm
  • Martes 8:30am - 11:30am 5:30pm - 9:30pm
  • Sabado, Linggo, araw na pisyesta opisyal 8:30am - 11:30am 1:30pm - 4:00pm
 • Wikang maaaring gamitin sa konsultasyon Korean

Nishimura Dental Clinic

 • Lokasyon 467-3 Kurono, Lungsod ng Gifu
 • Telepono 058-239-0011
 • Araw at oras na bukas
  • Lunes - Sabado 9:00am - 12:00pm
  • Lunes, Martes, Biyernes 2:00pm - 7:00pm
  • Miyerkules 2:00pm - 6:00pm
  • Sabado 2:00pm - 5:00pm
 • Wikang maaaring gamitin sa konsultasyon
  Wikang ingles, chinese, korean, Portuguese, Vietnamese, Tagalog, Indonesian

Ministry of Health, Labor and Welfare

Ang link sa ibaba ay listahan ng mga medikal na institusyong tumatanggap ng mga pasyenteng dayuhan.

Gamitin ang link sa ibaba para mahanap ang mga ospital sa Prepektura ng Gifu na maaaring komonsulta sa iba't ibang wika

Pagpapadala ng medical interpreter

May mga volunteer medical interpreter na nakarehistro sa Gifu International Center na maaaring ipadala sa mga paggamutan na may bayad.
※Ang ospital na maaaring gamitin ay nakatakda.

Wikang maaaring gamitin sa konsultasyon

Chinese, Portuguese, Tagalog, Vietnamese

Lokasyon

1-12 Yanagase-dori, Lungsod ng Gifu Gifu Chunichi Building, 2F

Telepono

058-214-7700

Medical interpreter sa telepono

Para matulungan ang mga dayuhang naninirahan o dayuhang pansamantalang dumadalaw sa bansa na hirap sa pagsasalita at maintindihan ang Nihongo, ang AMDA International Medical Information Center ay namamamahagi ng impormasyon sa pagpapaggamot sa iba't ibang wika ganun na rin ang pakikpag-usap sa medical interpreter sa telepono.