Kung ikaw ay may tirahan o nakarehistro ang tirahan sa lungsod ng Gifu, maaari mong makuha ang mga papel patunay sa 22 lungsod, bayan, at nayon sa Gifu, rehiyon ng Seino at Chuno.

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000265  Updated on January 10, 2023

Print Print in large font

Koiki mutual issuance services

Maaaring makuha sa tanggapan ng lungsod ng Gifu ang kopya ng koseki o family register at juminhyo o residence certificate kahit ang tirahan mo ay sa labas ng lungsod ng Gifu.
Ang taong nakarehistro sa mga susunod na lugar lamang ang maaaring kumuha. (Rehiyon ng Gifu, Seino, at Chuno)

Sa mga katanungan

Shimin-ka o Citizens' Affairs Division (Unang palapag ng bulwagan/Telepono 058-214-6175)

Uri ng mga katibayang papel o sertipiko (1)

 • Residence certificates
 • Partial residence certificates
 • Personal seal registration certificates
 • Regional tax certificates (municipal and prefectural taxes, property taxes)

Sinumang nakarehistro ang tirahan sa alinmang mga rehiyon nakasulat sa ibaba gayundin ang mga kasamang nakatirang kamag-anak (miyembro ng sambahayan na nasa listahan ng juminhyo o residence certificate)

Maaaring kunin ang papel patunay o sertipiko sa mga tanggapan ng lungsod o bayan

Uri ng mga katibayang papel o sertipiko (2)

 • Partial and full family registers and removed family registers
 • Supplementary family register copy
 • Mibun shomeisho forms

Sinumang nakarehistro ang tirahan sa mga nakasulat sa lugar sa ibaba gayundin kung mga mga kamag-anak na kasamang naninirahan (mga kasama sa listahan sa parehang family register)

Maaaring kunin ang papel patunay o sertipiko sa mga tanggapan ng lungsod o bayan

Rehiyong saklaw ng serbisyo

Rehiyon ng Gifu Lungsod ng Gifu, Hashima, Kakamigahara, Yamagata, Mizuho, Motosu, Ginan-cho, Kasamatsu-cho, Kitagata-cho
Rehiyon ng Chuno Lungsod ng Seki, Lungsod ng Mino
Rehiyon ng Seino Lungsod ng Ogaki, Lungsod ng Kaizu, Yoro-cho, Tarui-cho, Sekigahara-cho, Godo-cho, Wanouchi-cho, Anpachi-cho, Ibigawa-cho, Ono-cho, Ikeda-cho

※Hindi maaaring gamitin ang mutual printing service sa pagitan ng rehiyon ng Chuno at Seino.

Mga sangay ng opisinaa ng lungsod ng Gifu

 • General consultation window ng bulwagang panlungsod ng Gifu
 • Seibu Branch Office
 • Tobu Branch Office
 • Hokubu Branch Office
 • Nanbu Higashi Branch Office
 • Nanbu Nishi Branch Office
 • Nikko Branch Office
 • Yanaizu Area Branch Office
 • Station plaza