City Hall, Opisina atbp. Gabay sa Counter ng Konsultasyon

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000255  Updated on April 1, 2023

Print Print in large font

Trabaho at Istraktura ng Lungsod

Ang lungsod ay naglilingkod sa buhay ng mga lokal na residente.
Ang lungsod ng Gifu ay naglilingkod sa iba't ibang larangan tungo sa isang maginhawang Gifu tulad ng pagtaguyod sa kapakanan ng mga mamamayan, edukasyon, kalusugan, kalinisan at pagsasaayos ng kapaligiran. Para mabigyan ng komportableng pamumuhay ang mga mamamayan ng lungsod ng Gifu.
Ang lungsod ng Gifu ay mayroong sistema kung saan ang pitong tanggapan at punong tanggapan ng city hall ay nakikipagtulungan upang suportahan ang buhay ng mga mamamayan. 

Trabaho ng Tanggapan

Ang sangay na opisina ay lugar kung saan ang staff ng bulwagang panlungsod ang namamahala sa gawain tulad ng family register, basic resident registration system, pagpapatala ng inkan o stamp.

  • Pagkuha ng mga kailangang certificates
    Juminhyo (residence certificate), koseki (family register), personal seal registration certificates, tax certificate, atbp.
  • Abiso sa pagbabago ng address
    Pagtanggap ng paglipat ng tirahan, pagrehistro ng pantatak (hanko), atbp.
  • Atbp.
    Pagtanggap ng national health insurance, national pension, social security allowance, transfer permit ng paaralan / cremation, atbp.

JR Gifu Station Plaza, mga sangay na opisina

Pagkuha ng mga kailangang certificates
Juminhyo (residence certificate), koseki (family register), personal seal registration certificates, tax certificate, atbp.


 

Lokasyon
Pangalan Lokasyon Telepono
Bulwagang Panlungsod ng Gifu 40-1 Tsukasa-machi, Lungsod ng Gifu 058-265-4141
Seibu Branch Office 1-88-3 Shimoukai, Lungsod ng Gifu 058-239-0004
Tobu Branch Office 4-64 Akutami, Lungsod ng Gifu 058-243-1001
Hokubu Branch Office 2-6-13 Fukumitsu Higashi, Lungsod ng Gifu 058-231-0641
Nanbu Higashi Branch Office 1-20 Kano Jonandori, Lungsod ng Gifu 058-271-0361
Nanbu Nishi Branch Office 2-8-18 Ichihashi, Lungsod ng Gifu 058-272-2021
Nikko Branch Office 9-1-3-1 Nikko-cho, Lungsod ng Gifu 058-232-1480
Yanaizu Area Branch Office 1-1 Miya Higashi, Yanaizu-cho, Lungsod ng Gifu 058-387-0111
Station Plaza ng lungsod ng Gifu 1-2 Miya Higashi, Yanaizu-cho, Lungsod ng Gifu 058-263-5301
Nagamori Local Office 1-2-1 Maeisshiki, Lungsod ng Gifu 058-247-2071
Katagata Local Office 443-2 Ajiki, Lungsod ng Gifu 058-238-8005
Godo Local Office 3-11-1 Terada, Lungsod ng Gifu 058-251-3388
Ajiro Local Office 2-297 Akisawa, Lungsod ng Gifu 058-239-9262
Hikie Local Office 1859-1 Hikie, Lungsod ng Gifu 058-279-0863
Miwa Local Office 6-1 Fukutomi Mukaeda, Lungsod ng Gifu 058-229-2111
Saba Local Office 1-15 Shimosaba Nishi, Yanaizu-cho, Lungsod ng Gifu 058-270-1080
Araw at oras ng pagbubukas
Pangalan Oras ng Opisina
Bulwagang panlungsod ng Gifu
 General Consultation Window

Lunes - Biyernes 8:30am - 5:30pm

Sabado, Linggo, Mga araw na piyesta opisyal 9:15am - 4:00pm
 (Papapaalam at pagkuha ng koseki (family register))

※Hindi makakakuha ng mga sertipiko sa Bagong Taon (Disyembre 29- Enero 3)

※Ang mga abiso lamang sa rehistro ng pamilya ang tatanggapin 365 araw sa isang taon (Sa mga oras maliban sa nakasulat sa itaas, magtungo sa guardroom)

Bulwagang panlungsod ng Gifu
 Mga karaniwang proseso

Lunes - Biyernes 8:45am - 5:30pm

Bulwagang panlungsod ng Gifu
 National Health Insurance and Pension Plan Division

Lunes - Biyernes 8:45am - 5:30pm

Huwebes 8:45am - 8:00pm

 

Bulwagang panlungsod ng Gifu
 Tax Collection Division

Lunes - Biyernes 8:45am - 5:30pm

Huwebes 8:45am - 8:00pm

Linggo 10:00am - 3:00pm

Bulwagang panlungsod ng Gifu
 Gifu City Water Utility Fee Center

Lunes・Martes・Miyerkules・Biyernes 8:45am - 5:30pm
Huwebes 8:45am - 8:00pm
Sabado, Linggo, Mga araw na piyesta opisyal 9:15am - 4:00pm

※Hindi makakakuha ng mga sertipiko sa Bagong Taon (Disyembre 29- Enero 3) 

Seibu Branch Office
Tobu Branch Office
Hokubu Branch Office
Nanbu Higashi Branch Office
Nanbu Nishi Branch Office
Nikko Branch Office
Yanaizu Area Branch Office
Lunes - Biyernes 8:30am - 5:30pm
※Sarado sa mga araw na piyesta opisyal, huli at umpisang araw ng taon o Bagong Taon (Disyembre 29- Enero 3)
Station Plasa ng Lungsod ng Gifu Lunes - Biyernes 8:30am - 7:00pm
※Sarado sa mga araw na piyesta opisyal, huli at umpisang araw ng taon o Bagong Taon (Disyembre 29- Enero 3)
Nagamori Local Office

Martes - Biyernes 9:00am - 5:15pm
(Sarado mula: 12:00pm-1:00pm)
※Sarado sa mga araw na piyesta opisyal, huli at umpisang araw ng taon o Bagong Taon (Disyembre 29- Enero 3) at araw na sarado ang Nagamori Community Center

Katagata Local Office Lunes - Biyernes 9:00am - 11:45am
※Sarado sa mga araw na piyesta opisyal, huli at umpisang araw ng taon o Bagong Taon (Disyembre 29- Enero 3)
Godo Local Office
Ajiro Local Office
Lunes - Biyernes 1:10pm - 4:00pm
※Sarado sa mga araw na piyesta opisyal, huli at umpisang araw ng taon o Bagong Taon (Disyembre 29- Enero 3)
Hikie Local Office Lunes - Biyernes 9:10am - 11:45am
※Sarado sa mga araw na piyesta opisyal, huli at umpisang araw ng taon o Bagong Taon (Disyembre 29- Enero 3)
Miwa Local Office Martes - Biyernes 9:00am - 5:15pm
(Sarado mula: 12:00pm-1:00pm、tuwing Biyernes 12:00pm-1:15pm)
※Sarado sa mga araw na piyesta opisyal, huli at umpisang araw ng taon o Bagong Taon (Disyembre 29- Enero 3) pati na rin ang Hokutobu Community Center
Saba Local Office Martes - Biyernes 9:00am - 5:00pm
(Sarado mula: 12:00pm-1:00pm)
※Sarado sa mga araw na piyesta opisyal, huli at umpisang araw ng taon o Bagong Taon (Disyembre 29- Enero 3) pati na rin ang Moegi no Sato Lifelong Learning Center