Jichi-kai o Samahan ng mga Residente: Para sa pagkakabuklod ng komunidad

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000298  Updated on December 5, 2022

Print Print in large font

Ang jichi-kai o samahan ng mga residente ay isang lokal na organisasyon na naglalayong bumuo ng masagana at
Sa lungsod ng Gifu, karamihan sa mga sambahayan ay miyembro sa samahan ng mga residente at boluntaryong nagsasagawa ng pagpapa-unlad sa komunidad.
Ang jichi-kai o samahan ng mga residente ay boluntaryong organisasyon ng mga lokal na residente na sama-samang gumagawa ng paraan para masolusyonan ang iba't ibang suliranin sa komunidad at mapaunlad ang pagkakaisa ng mga residente, na ang layunin ay magbuo ng masagana at m

Mga gawain ng samahan ng mga residente

Ang jichikai o samahan ng mga residente ay kabahagi sa mga sumusunod na gawain para sa maginhawa at masaganang pamumuhay sa komunidad.

 1. Pamamahagi ng PR paper o Koho Gifu
  (Pagbibigay paalala tungkol sa pangongolekta ng basura, bakuna at pagsusuri sa kalusugan)
 2. Paglilinis sa daan, pagsasanay laban sa sakuna, gawain sa pag-iwas sa krimen, pag-aayos ng mga ilaw panseguridad, at kompanya para sa pangkaligtasan sa kalsada.
 3. Pagsagawa ng mga gawaing pangkapakanang panlipunan tulad ng donasyon at mutual adi campaigns sa katapusan ng taon
 4. Recreational activities tulad ng bon-odori at sports fest
 5. Paghiling at apila sa pagprotekta sa komunidad at pagpapanatili ng kalusugan ng mga kabataan
 6. Pagbigay-tulong pananalapi sa mga organisasyon na para sa mga bata at kababaihan

Pagpapamiyembro

 1. Ang pagsali ay batay sa bawat sambahayan. Ipaalam sa pinuno ng komunidad o tinitirhan.
  (Kung hindi ka sigurado kung aling samahan sa komunidad ang sasalihan mo, magtanong sa iyong mga kapitbahay o Community Activity Exchange Center)
  Civic Activity Exchange Center
  (Minna no Mori Gifu Media Cosmos 1F/Telepono 058-264-0011)
 2. Para sa mga nakatira sa apartment, komonsulta sa may-ari at sumali ng sabay.
 3. Kung kayo ay magbubuo ng bagong komunidad sa gusali ng inyong apartment, komonsulta sa samahann ng mga residente