Para Mapanatili ang Kaaya-ayang Pamumuhay

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000291  Updated on October 20, 2022

Print Print in large font

Mga alituntunin sa pamumuhay

Kapag mangungupahan ng apartment o condo

 • Kailangan mong pumirma ng kontrata at ang taong nakasulat sa kontrata lamang ang maaaring manirahan.
 • Huwag paupahan o ipahiram sa ibang tao
 • Huwag tumakbo sa loob ng inuupahang apartment.
 • Huwag magsisigaw sa loob ng kwarto, pasilyo, atbp
 • Huwag makinig ng musika at manood ng TV na masyadong malakas ang tunog.
 • Huwag magpatugtog ng gitara.
 • Huwag mag-party, kumanta, at magsasayaw.
 • Huwag maglalaba, gamitin ang vacuum cleaner, o maligo sa madaling araw o kapag malalim na ang gabi.

Paalala sa paglabas

 • Siguraduhing nakasara at nasusian ang mga bintana at pintuan.
 • Huwag pumasok sa mga taniman, palayan o mga lugar na ipinagbabawal pasukin.
 • Dalhin lagi ang residence card.
 • Huwag magdala ng kutsilyo o anumang bagay na delikado para na rin sa kaligtasan mo.