Paggamit ng Bisikleta

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000294  Updated on April 1, 2023

Print Print in large font

Kapag bumili ka ng bisikleta, kailangan mo na iparehistro ito. Maaaring Iparehistro ang bisikleta sa tindahang pinagbilhan nito. Pagkatapos marehistro, huwag kakalimutang tandaan ang numero ng rehistro dahil gagamitin ito para ipaalam sa pulisya kapag nawawala ang bisikleta.

Ordinansiya ng Bisikleta sa Prepektura ng Gifu

Ginawang sapilitan o obligado ang sinumang gumagamit ng bisikleta ng Prepektura ng Gifu ang pagpapamiyembro sa bicycle liability insurance at kung maaari ang pagsuot ng helmet sa pagbibisikleta upang mabawasan ng kaunti ang aksidente sa daan dulot ng bisikleta.
Sa lahat ng gumagamit ng bisikleta, siguraduhing magpamiyembro sa bicycle liability insurance at magsuot ng helmet sa pagbibisikleta para sa inyong kaligtasan.

Ang mga susunod ay alituntuning dapat sundin sa pagsakay ng bisikleta.

  1. Bawal ang pag-angkas sa bisikleta.
  2. Huminto sandali at sundin ang traffic lights.
  3. Buksan ang ilaw ng bisikleta kapag madilim na.
  4. Kailangang nasa kaliwa ng daan kapag nagmamaneho ng bisikleta.
    Kung sakaling masikip ang daan na natatakot ka para sa kaligtasan mo, maaari mong gamitin ang sidewalk. Tandaan na ang kaligtasan ng mga naglalakad sa pedestrian lane ang dapat mauna, kung kaya dapat maging maingat at sundin ang mga safety precautions.
  5. Huwag magmaneho na isang kamay lang ang gamit tulad ng paghawak ng payong kapag umuulan.
  6. Magsuot ng helmet at mag-ingat sa pagmamaneho.
  7. Kapag sakay ang anak, siguraduhin may suot na helmet at may child seat na naka-install sa bisikleta.

Pagparada ng bisikleta

Ang mga lugar sa paligid ng JR Gifu Station at Meitetsu Gifu Station ay itinalaga ng lungsod na ipinagbabawal na lugar kung saan hindi maaaring mag-iwan ng bisikleta.
Ang mga bisikletang naka-park sa mga lugar na ito ay aalisin.
Dalhin at iparada ang bisikleta sa inilaang parking space o area ng lungsod.
Ang mga bisikletang nakaparada sa ipinagbabawal na lugar ay tatanggalin at pansamantalang ilalagak sa Gifu City Bicycle Impound Lot sa loob ng 60 araw.

Sa mga katanungan

Dobokukanri-ka o Public Works Management Division (Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 16F/Telepono 058-214-4719)

Para makuha ang bisikleta

Gifu City Bicycle Impound Lot (8 Furuichiba Takamiya, Lungsod ng Gifu/Telepono 058-234-5888)

Sa paghiram ng bisikleta (Bicycle-sharing)

Maaaring manghiram ng bisikleta sa mga designated ports na nasa sentro ng lungsod ng Gifu.

Paraan ng paghiram

Gamit ang application ng smartphone.
Kailangan ang pagpaparehistro bilang miyembro.

Download URL at QR code

Android

qr ecobike android

iPhone

qr ecobike iphone

Bayad

May bayad.
Maaaring magbayad ng cashless. 

Iba pa

Maaaring hiramin kahit kahit kailan sa 24 oras.
Magsuot ng helmet kapag gagamitin ang bisikleta.
Tingnan ang HP para sa detalye.