Suplay ng tubig at sewage services

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000296  Updated on December 8, 2022

Print Print in large font

Pagpapabukas at pagpapahinto sa paggamit

Sa mga katanungan

Gifu-shi-joge-suidoryokin-senta o Water and Sewage Fee Center ng lungsod ng Gifu
(Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 2F/Telepono 058-266-8835)

Mga araw at oras na bukas

 • Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes
  8:45am - 5:30pm
 • Huwebes
  8:45am - 8:00pm
 • Sabado, Linggo o mga araw na piyesta opisyal
  9:15am - 4:00pm

※Sarado sa huli at unang araw ng taon o bagong taon (Disyembre 29 - Enero 3)

Para mabuksan at simulan ang paggamit

Tawagan ang Water and Sewage Fee Center ng lungsod ng Gifu para magamit ang tubig at sewage services.

Ipatigil ang paggamit sa tubig

Kung ikaw ay babalik na sa sariling bansa o maglilipat ng tirahan at gustong ipahinto ang paggamit sa tubig, tawagan mo ang Water and Sewage Fee Center ng lungsod ng Gifu para makuwenta ang halagang ibabalik o babayaran ninyo.

Pagbabayad at pangongolekta ng bayad

Ang tubig at drainage services ay babayaran sa bawat dalawang buwan.

Pagbabayad

 • Pagbabayad gamit ang payment bill.
  Bayaran sa bangko o convenience store
  Gamit ang mobile payment services (PayB, Line Pay, PayPay) puwede kang magbayad sa pamamagitan ng pagbasa sa barcode na nakaimprinta sa payment bill gamit ang camera ng iyong smartphone o iba pang mobile device.
 • Pagkaltas sa pera sa bangko
  Magtungo sa iyong bangko para iproseso ito.

Mga dapat tandaan sa pagbabayad ng tubig at drainage services

Kailangang magbayad ng penalty fee kung sakaling hindi mabayaran hanggang sa itinakdang araw ang bayarin sa tubig at drainage services.
Ito ay para maging patas sa ibang mga taong nagbabayad sa tamang panahon.

Para sa mga katanungan tungkol sa serbisyo sa tubig

Sa mga katanungan

Iji-kanrika o Maintenance Management Division
4-1 Kinen-cho, Lungsod ng Gifu/Telepono 058-259-7788

Kapag may tagas ang gripo

Tawagan ang pinakamalapit na kompanyang nagkukumpuni na itinalaga ng lungsod

Kapag nawalan ng tubig

 • Kapag huminto ang tubig dahil sa ginagawang pagkumpuni tulad ng pagbulwak ng tubig
  Ipapaalam sa inyo ng maaga sa pamamagitan ng public notice o circular order sa inyong tinitirhan, kung kaya mag-imbak na ng tubig bago pa ito ihinto.
 • Para sa biglaang pagkasira ng tubo ng tubig
  Agarang magbibigay ng karagdagang impormasyon ang lungsod sa inyo kung sakaling nangyari na ito.
 • Maliban sa mga pangyayaring nabanggit sa itaas, maaaring ang water system ang may problema, tawagan na lamang ang pinakamalapit na kompanyang nagkukumpuni na itinalaga ng lungsod.

Kung ang tubig ng tubig ay tumigas dahil sa lamig

Kapag ang tubo ng tubig ay tumigas dahil sa lamig, balutin ang parte ng tubong tumigas ng tuwalya at buhusan ng maligamgam na tubig.

Kapag pumutok ang tubo ng tubig

Kapag pumutok ang tubo ng tubig, isarado ang valve at tawagan ang pinakamalapit na kompanyang nagkukumpuni na itinalaga ng lungsod.

Para mapanatiling maayos ang drainage

 • Huwag iflush ang iba pang bagay maliban sa toilet paper (tissue paper, diapers, sanitary products, atbp.)
 • Huwag ibuhos ang mantika ng tempura o iba pang mamantikang bagay sa drainage. Punasan para maalis ang anumang mamantika o mantika sa lalagyan ng pirasong papel, atbp., bago hugasan ang lalagyan.
 • Kapag ang negosyo ninyo ay gumagamit ng mantika, atbp., araw-araw na linisan ang grease trap at ang basket / tanggalin ang dumikit na mantika isang o makailang beses sa isang linggo. Alisin at linisan ang namuo sa ilalim ng lagayan ng isang beses sa isang buwan.

Kapag hindi umaagos ng maayo ang maruming tubig

Maaaring may nakabara sa tubo, at marahil kailangan mong tawagan ang Water and Sewage Department ng lungsod ng Gifu para ipasuri.
Bago tawagan ang magkukumpuni tawagan muna ang Iji-kanri-ka o Maintainance Division.

Sa mga katanungan

Iji-kanrika o Maintenance Management Division
4-1 Kinen-cho, Lungsod ng Gifu/Telepono 058-259-7788

Kung ang sewer pipe na nakadugtong sa daan ay barado

Kapag ang iyong sewer pipe na nakadugtong sa daan ay barado, tawagan ang Water and Sewage Department ng lungsod ng Gifu para ipasuri.
Subalit, kapag ibang bagay tulad ng toilet paper, diapers, sanitary napkins, atbp. ang nakabara, ang gumagamit ang kailangang magbayad para sa pagpapaayos nito.

Kapag ang drainage pipe (palikuran, banyo, atbp.) sa inyong bahay ay barado

Kung ang drainage pipe (palikuran, banyo, atbp.) sa inyong tinitirhan ay barado, tawagan ang kompanyang nagkukumpuni na itinalaga ng lungsod ng Gifu.
(Ang magbabayad para sa anumang pagpapakumpuni ay ikaw.)