Ilegal na paninirahan / Ilegal na trabaho

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000317  Updated on November 25, 2022

Print Print in large font

Ilegal na paninirahan

Ang lahat ng dayuhan na walang nasyonalidad na Hapon ay kinakailanganag manatili lamang sa bansa sa itinakdang panahon.
Kung ang isang dayuhan ay nananatili pa rin sa bansa kahit tapos na ang nakatakdang pananatili ay maitutuing na ilegal na pananatili sa bansa.

May dalawang uri ng kaso ng ilegal na pananatili, ito ay ang ilegal na pagpasok at paninirahan sa bansa.
Maaaring ikaw ay puwershang mapaalis, makulong at magbayad ng karampatang multa kung ikaw ay ilegal na mananatili sa bansa.

Para sa kasong kriminal maaari kang makulang ng hindi bababa sa tatlong taon o kaya ay magbayad ng hindi bababa sa 3,000,000 yen.
Kapag mabigat ang nagawang kasalanan maaaring ipataw ang dalawang kaparusahan ng pagkakulong at pagbayad.
Hindi ka maaaring makapasok sa bansang Hapon ng hindi bababa sa limang taon kung ikaw ay puwersahang mapaalis sa bansa.

Ilegal na trabaho

Ang mga dayuhang hindi maaaring magtrabaho sa bansa ay ang mga dayuhang may uri ng pahintulot sa pananatili sa bansa tulad ng "temporary visitor" at "training", dayuhang sumobra sa ibinigay na panahon ng pananatili gayundin ang mga dayuhang hindi binigyan ng pahintulot na makalapag sa paliparan ng bansa.

Kapag ang mga dayuhang may mga ganitong uri ng pananatili sa bansa ay nagtrabaho ng walang pahintulot, maaaring ang mga ito ay puwersahang mapatalsik sa bansa.