Pagtatrabaho pagkatapos maka graduate ng mga dayuhang mag-aaral

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000318  Updated on September 22, 2022

Print Print in large font

Career Support Network for International Students in Japan

Nabuo ang support network na ito para tulungan ang mga dayuhang mag-aaral sa pag-aaral at paghahanap ng trabaho sa bansang hapon kapag nakapagtapos sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung paano makahanap ng trabaho, maggawa ng maayos ang job interview, atbp.

Ang samahang ito ay nagbibigay ng mga impormasyon tulad ng mga job interview site at mga job fair nagbibigay din sila ng mga impormasyon tungkol sa mga guidance seminar.

Japan Student Services Organization

Ang samahang ito ay nagbibigay ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon sa mga dayuhang mag-aaral para makahanap ng trabaho na angkop sa hinahanap na karerang gagawin sa bansang Hapon.