Sertipiko sa Kwalipikasyon sa Trabaho

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000316  Updated on September 16, 2022

Print Print in large font

Ibinibigay ito sa mga dayuhang binigyan ng legal na permisong magtrabaho.

Pamantayan sa pagbibigay ng sertipiko (maaaring bigyan ang sino mang may hawak ng mga status of residence sa ibaba)

  • May status of residence na pinapayagang magtrabaho na nakasaad sa Appended Table 1 ng Immigration Control and Refugee Recognition Act.
  • May status of residence na hindi pinapayagang magtrabaho ngunit nakatanggap ng permiso na pinapayagang maghanap ng iilang uri ng trabaho.
  • May status of residence na walang limitasyon sa pagtatrabaho.