Public Employment Security Office (Hello Work)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000313  Updated on March 8, 2022

Print Print in large font

Gifu Labor Bureau, Ministry of Health, Labor and Welfare

Konsultasyon para sa mga Banyagang Manggagawa.

Nagoya Foreign National Employment Services Center

Ang center na ito ay parte ng Hello Work (Public Employment Security Office) na nagsusuporta sa mga dayuhan upang makahanap ng trabaho.