Gabay sa mga Tanggapan ng Konsultasyon

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000325  Updated on April 20, 2024

Print Print in large font

Gifu City International Exchange Association

Maaaring komonsulta dito ukol sa inyong pamumuhay at mga pang-administratibong proseso sa iba't ibang lengguwahe.

May tagapagsalin sa wikang nais ninyo kapag kayo ay pupunta sa bulwagang panlungsod ng Gifu. Tumatanggap din ng konsultasyon sa telepono at skype.

Telepono

058-263-1741

skypeID

English gifucity-iea1
Chinese gifucity-iea2
Tagalog gifucity-iea3
Portuguese gifucity-iea4
Vietnamese gifucity-iea5
Nepali gifucity-iea6

Lokasyon

40-5 Tsukasa-machi, Lungsod ng Gifu
Minna no Mori Gifu Media Cosmos 1F
Multicultural Plaza

 Araw ng Konsultasyon

English Araw-araw 10:00am-12:00pm
1:00pm-4:00pm
Chinese Martes, Miyerkules 10:00am-12:00pm
1:00pm-4:00pm
Tagalog Araw-araw 10:00am-12:00pm
1:00pm-4:00pm
Portuguese Lunes, Huwebes 10:00am-12:00pm
1:00pm-4:00pm
Vietnamese Huwebes 10:00am-12:00pm
1:00pm-4:00pm
Nepali Biyernes 10:00am-12:00pm
1:00pm-4:00pm

Saradong araw

 • Huling Martes ng bawat buwan (Kung ang Martes ay piyesta opisyal sarado sa susunod na araw)
 • Huli at unang araw ng taon o bagong taon
 • Hindi magagamit kapag ang Minna no Mori Gifu Media Cosmos ay sarado.

Gifu International Center

Ang tanggapang ito ay tumatanggap ng konsultasyon sa pamumuhay mula sa mga dayuhan sa iba't ibang lengguwahe.

Telepono

058-263-8066

Lokasyon

1-12 Yanagasedori, Lungsod ng Gifu
2nd floor ng Gifu Chunichi Building

Mga wikang maaaring komonsulta

 • English
 • Chinese
 • Tagalog
 • Portuguese
 • Vietnamese

※May mga interpreter din na maaaring makausap sa iba pang wika sa pamamagitan ng telepono.

Araw at Oras ng Konsultasyon

Konsultasyon sa Pamumuhay

Lunes-Biyernes (Sarado sa huli at unang araw o bagong taon at mga araw na piyesta opisyal)
9:30am-4:30pm

Konsultasyon sa COVID-19

Linggo-Biyernes (Walang pasok sa araw ng Sabado at piyesta opisiyal)
9:00am - 6:00pm

Yorisoi Hotline (Social Inclusion Support Center)

Tawagan ang hotline na ito kung ikaw ay may mga suliranin at makausap para mabigyan ng solusyon ang iyong mga problema.

Telepono

0120-279-338
※Para sa multilingual lines, pindutin ang 2 pagkatapos marinig ang guidance message.

Oras

10:00am-10:00pm

Mga wikang maaaring komonsulta

 • English
 • Chinese
 • Tagalog
 • Portuguese
 • Korean
 • Spanish
 • Thai
 • Vietnamese
 • Nepali
 • Indonesian