Mag-aral ng Nihongo

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000322  Updated on December 5, 2022

Print Print in large font

Nihongo lessons

Ang Gifu City International Exchange Association at mga boluntaryong grupo ay may mga klase at kurso sa Nihongo para sa mga dayuhan.

Para sa mga detalye at pagbabago sa klase, makipag-ugnayan sa mga grupong nagpapatupad nito.

Gifu City International Exchange Association

Pangalan ng silid-aralan

Kurso sa wikang Hapon para sa mga dayuhan

May propesyonal na gurong magtuturo sa inyo ng Nihongo mula sa pinaka basic.

Telepono

058-263-1741

Lugar

40-5 Tsukasa-machi, Lungsod ng Gifu

Minna no Mori Gifu Media Cosmos

Period

First semester (Abril hanggang Agosto)

Late semester (Oktubre hanggang Pebrero)

Oras

6:30pm - 8:30pm

First semester

  • Basic1. (26 classes) 12,000 yen Martes at Huwebes
  • Basic2. (26 classes) 12,000 yen Lunes at Miyerkules
  • Basic EX (13 classes) 6,000 yen Biyernes

※Hindi pa kasama ang textbooks.

Second semester
  • Basic1. (26 classes) 12,000 yen Lunes at Miyerkules
  • Basic2. (26 classes) 12,000 yen Martes at Huwebes
  • Basic EX (13 classes) 6,000 yen Biyernes

※Hindi pa kasama ang textbooks.

Website para sa Mga Dayuhan Bilang Residente sa Pag-aaral ng Wikang Hapon
Iugnay at Pagbutihin ang Iyong Buhay sa Wikang Hapon

Ito ay isang website kung saan ang mga dayuhan ay maaaring matuto ng Nihongo ayon sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

Mga maaaring mag-enroll

Mga dayuhan na naninirahan sa Japan, atbp.

Mga wikang maaaring komonsulta

English, Chinese (pinasimple), Portuguese, Spanish, Vietnamese, Indonesian, Filipino, Nepalese, Khmer, Thai, Myanmar, Mongolian, Korean, Nihongo

Bayad

Libre

Rehistrasyon

Hindi kailangan

Iba pa

Compatible para sa display ng PC at smartphone.

Inokuchi Kakehashi no Kai

Guro

Fujiko Takahashi

Pangalan ng silid-aralan

Nihongo Volunteer Class

Preparasyon para sa JLPT (Japanese Language Proficiency Test)

Telepono

090-5455-6988

E-mail

fugiko@chive.ocn.ne.jp

Lugar

40-5 Tsukasa-machi, Lungsod ng Gifu

Minna no Mori Gifu Media Cosmos

Araw at Oras

Miyerkules 6:30pm - 8:00pm

Bayad

Libre

Klase

Beginner hanggang Advanced Level

One-on-one na pagtuturo/Maliit na grupo

Fureai Nihongo Class

Guro

Hiroyuki Moriya

Pangalan ng silid-aralan

Fureai Nihongo Class

Pangunahing nagtuturo ng Hapon para sa maliliit na grupo.

Ito ay inilaan para sa mga nag-aaral ng isang malawak na hanay ng lebel ng Nihongo.

Telepono

090-9023-3541

E-mail

temomoriya@yahoo.co.jp

Lugar

40-5 Tsukasa-machi, Lungsod ng Gifu

Minna no Mori Gifu Media Cosmos 1F

Araw at Oras

Linggo 10:00am - 12:00pm

Bayad

1-beses 200 yen

Klase

Beginner hanggang Advanced Level

One-on-one na pagtuturo/Maliit na grupo

Ayu-no-Kai Nihongo Volunteers

Guro

Izumi Fujita

Pangalan ng silid-aralan

Nihongo Class

Pipili ng mga materyales na gagamitin sa pagtuturo ayon sa pangangailangan ng mag-aaral. Tuturuan ng grammar, pagsasalita, at paghahanda para sa pagsusulit ng JLPT (Japanese Language Proficiency Test), pagbasa, pagsulat, atbp.

Telepono

090-9935-8571

E-mail

nihongo.ayu@gmail.com

(Klase ng Miyerkules ng gabi Miyajima) kaede@zf6.so-net.ne.jp

Lugar

1-10-23 Hashimoto-cho, Lungsod ng Gifu, (East side ng JR Gifu Station) Heartful Square-G

Araw at Oras

Martes - Biyernes

 10:00am-11:30am 1:00pm-2:30pm

Miyerkules

 7:00pm-8:30pm

Sabado (para sa mga elementarya at junior high school lamang)

 2:00pm-4:00pm

Bayad

  • Karaniwan 1 beses 200 yen
  • para sa mga elementarya at junior high school at para sa mga naghahanda sa mga senior high school entrance exams 1 beses 100 yen

Klase

Beginner hanggang Advanced Level

One-on-One

Niji no Wa Nihongo Volunteers

Guro

Satoko Iwamoto

Pangalan ng silid-aralan

Niji no Wa Nihongo Volunteers

Batay sa one-on-one, magsasagawa kami ng pag-aaral na nababagay sa bawat indibidwal.

Telepono

090-8083-2773

Lugar

3-19-18 Fukumitsu-Higashi, Lungsod ng Gifu

Kita Youthful Hall ng Lungsod ng Gifu (Gifushi Kita Seishounen Kaikan)

Araw at Oras

Miyerkules、Huwebes、Sabado

10:00am-11:30am

1:00pm-2:30pm

Bayad

Bayad para sa pagpapamiyembro 500 yen

Bayad sa klase 1500 yen (10 beses)

Klase

Beginner hanggang Advanced Level

One-on-one na pagtuturo/Maliit na grupo (bumubuo ng 5 grupo)

Nihongo para sa trabaho

(Para sa mga residenteng dayuhan)

Mayroong iba't ibang kurso para sa pag-aaral ng Nihongo. Tulad ng basic Nihongo, pag uugali sa negosyo, mga kasanayan sa trabaho, atbp. na magagamit sa "pagtatrabaho" para sa pirming employment.

Sa mga Katanungan

Japan International Cooperation Center (JICE)

International Cooperation Promotion Department Multiculturalism Promotion Division

Telepono

03-6838-2723
Fax
03-6838-2721

Lugar

2-7-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo

Odakyu Daiichi Seimei Building 16th floor

Gifu Japanese Learning Support Site

Ang Gifu International Center ay gumawa ng isang website kung saan maaari kang maghanap ng mga lokal na Japanese classes sa prefecture.