Paraan ng Pagpunta sa Lungsod ng Gifu

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000324  Updated on March 8, 2022

Print Print in large font

Riles

Mula sa direksyon ng Nagoya

Mga 20 minuto mula sa Nagoya Station sa JR Tokaido Line Special Rapid Service.

Mula sa direksyon ng Osaka

Mga 50 minuto mula sa Shin-Osaka hanggang Nagoya Station sa pamamagitan ng Nozomi sa Tokaido Shinkansen. Mga 20 minuto mula sa Nagoya Station sa JR Tokaido Line Special Rapid Service.

Mula sa direksyon ng Tokyo

Mga 1oras at 40 minuto mula sa Tokyo hanggang Nagoya Station sa pamamagitan ng Nozomi sa Tokaido Shinkansen. Mga 20 minuto mula sa Nagoya Station sa JR Tokaido Line Special Rapid Service.