Guidebook sa Paghahanda sa Sakuna

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000251  Updated on March 8, 2022

Print Print in large font

Hazard maps (Manwal Para sa Masusing Paghahanda at Kaligtasan sa Sakuna ng Lungsod ng Gifu)

May iba't ibang kalamidad ang maaaring maranasan ng mga naninirahan sa lungsod ng Gifu na dapat malaman tulad ng lindol, baha, pagguho ng lupa, atbp. Dapat alam ninyo ang mga daanan sa paglikas, mga delikadong lokasyon, atbp., para mapangalagaan ang sariling kaligtasan bago ang pagdating ng sakuna.

Hazard Map(Manwal Para sa Masusing Paghahanda at Kaligtasan sa Sakuna ng lungsod ng Gifu)

App ng Manwal Para sa Masusing Paghahanda at Kaligtasan sa Sakuna ng Lungsod ng Gifu

Gamitin ang app na ito gamit ang iyong smartphone o tablet para malaman ang tungkol sa ginagawang paghahanda sa sakuna ng lungsod ng Gifu at kung paano at kailan dapat lilikas.
Nakasulat sa app na ito ang gagawin sa panahon ng sakuna at mga paghahandang dapat gawin sa inyong tahanan bago dumating ang sakuna.
Maaari mo ring malaman gamit ang hazard maps para may ideya kayo sa maaaring mangyari sa tinitirhan o mga lugar na karaniwang pinupuntahan kapag dumating ang sakuna. Maaari ring malaman ang mga lokasyon ng mga evacuation area/shelter sa inyong lugar.
Magdownload na para maggamit ang app.

icon

QR