Maghanda at tumugon sa pinsala sa baha

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000250  Updated on October 3, 2022

Print Print in large font

Ang mga bagyo at malakas na ulan ay hindi dapat isaalang-alang na simple sapagkat maaari silang mahulaan sa ilang sukat.

Kamakailan lamang, ang mga pagbaha sa lungsod ay nagsimulang maganap sa iba't ibang mga lugar.

Kahit na sa lungsod nakatira, ang malalakas na ulan dati ay nagdulot ng pinsala tulad ng pagbaha sa ilalim at itaas ng sahig.

Tugon kapag nagpatuloy ang malakas na ulan o paparating na bagyo

 • Patibayin ang mga bintana at pintuan sa pamamagitan ng pagsara ng mga shutter, pagpindot sa mga crosspieces, at paglalagay ng tape sa window glass.
 • Patibayin o itago ang mga bagay sa loob ng bahay na maaaring masira o mabasag ng dahil sa malakas na hangin.
 • Huwag lumabas nang hindi kinakailangan. Lumayo sa mga ilog at bangin.
 • Kunin ang pinakabagong impormasyon sa lagay ng panahon (impormasyon tungkol sa paglikas mula sa lungsod) sa TV, radyo, Internet, atbp.
 • Kumpirmahing muli ang mga emergency item. Maghanda para sa mga pagkawala ng kuryente at pagkawala ng tubig.
 • Magbigay pansin ang impormasyon tungkol sa lagay ng panahon at impormasyon sa antas ng tubig sa ilog / impormasyon ng ulan.
 • Ang mga pasilidad sa ilalim ng lupa (mga underground mall, basement, mga underpass, mga parking lot sa basement, atbp.) ay mapanganib. Lumikas tayo ng maaga.

Kung sa tingin ay mapanganib, lumikas sa lalong madaling panahon

Kapag may naiulat na panganib ng pagbaha ay ihahayag ng lungsod ang impormasyon tungkol sa paglikas sa nauugnay na lugar sa pamamagitan ng TV / radyo, Internet, pang-iwas sa kalamidad na pamamahala ng radyo at mga sasakyang pakikipag-ugnayang publiko, "mail na pamamahagi ng impormasyon tungkol sa sakuna" at "mail ng pang-emergency na bulletin".

Ang impormasyon sa paglikas ay may tatlong yugto ayon sa antas ng peligro.

Kahit na hindi ito inihayag, mangyaring kusang-loob na lumikas depende sa sitwasyon.

Kapag boluntaryong lumikas, mangyaring siguraduhin na ang shelter ay bukas bago lumikas.

Kung sakaling may bagyo o baha, bibigyan natin ng priyoridad ang mga lokal na public hall at mga paaralang elementarya para maging shelter.

Paglikas ng matatanda,atbp. (Alert Level 3)

Ipapahayag kung kailangan lumikas sa inaasahang baha o kapag umabot sa mapanganib na antas ng pagtaas ng ilog (flood caution water level) at nagbabadyang pag-apaw nito.

 • Ilipat ang mga gamit sa bahay sa isang ligtas na lugar.
 • Magbigay pansin sa impormasyon mula sa mga organisasyong nauugnay sa pag-iwas sa sakuna (disaster prevention related organizations).
 • Dapat na lumikas sa lalong madaling panahon ang mga taong gumugugol ng oras upang lumikas (mga bata, mga matatanda, mga taong may kapansanan, mga taong may karamdaman)

Pagkakasunud-sunod ng evacuation Utos ng Paglikas (Alert Level 4)

Ipapahayag ito kapag malapit nang umabot sa malaking panganib dahil sa mga pagbaha, atbp., o kapag umabot sa mapanganib na antas ng pagtaas ng ilog (flood caution water level) at nagbabadyang pag-apaw nito.

Emergency safety measures (Alert Level 5)

Ipinapahayag ang paalalang ito kapag ang ilog ay nagsisimula nang umapaw.

Mga Paalala kapag Lumikas

 • Magsuot ng kumportableng sapatos.
  (Maaaring pumasok ang tubig at mahihirapang gumalaw pag nagsuot ng boots)
 • Kausapin ang iyong pamilya at mga kapit-bahay at hangga't maaari ay huwag kumilos nang mag-isa.
 • Maglakad habang sinusuri ang lalim ng tubig gamit ang payong, stick, o isang sanga.
 • Iwasan ang mga lugar kung saan mabilis ang daloy ng tubig o kung saan hindi maikumpirma ang kaligtasan dahil sa pagbaha.
 • Hindi dapat gamitin bilang mga ruta sa paglikas ang mga malalapit sa bangin, ilog at tulay.
 • Kahit na ipahayag ang isang pagpapayo o order ng paglilikas (emergency), kung ang kalsada patungo sa shelter ay binaha o nasira, mangyaring lumikas sa ikalawang palapag ng iyong bahay o sa kalapit na mataas na gusali.
 • Agad na gawin ang pinakamahusay na aksyon upang iligtas ang mga buhay kapag ang pang-emergency na kasiguruhan sa kaligtasan <babala antas 5> ay inilabas kapag alam na may nangyaring sakuna.

Kung saan makakakuha ng impormasyon tungkol sa malalakas na pag-ulan at pagbaha