Patutunguhan sa ulat ng emergency

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000248  Updated on April 1, 2023

Print Print in large font

Sunog ・ First Aid ・ Rescue 「119」

Maaari kang makipag-ugnay sa amin 24/7, nang walang bayad.

18 na wika, 24/7, 365 na araw ay may tagasalin sa pamamagitan ng telepono.
Mangyaring maghintay makakuha ng interpreter nang hindi binababa ang telepono.

Mga naka-subscribe sa telepono at cellphone

i-dial ng walang area code ang 「119」

Public Telephone

Pagka-pindot ng emergency red button saka lamang i-dial ang 「119」

Kapag tatawag ay mahinahon na sabihin ang 1 to 4.

 1. Sabihin kung anong nangyari.
  • May sunog.
  • Kailangan ko ng ambulansya.
 2. Sabihin ang lokasyon (kung hindi alam ang address, sabihin ang kalapit na landmark).
 3. Sabihin ng detalyado ang sitwasyon.
  • Sabihin kung ano ang nasusunog.
  • Sabihin ang mga sitwasyon tulad ng biglaang sakit at mga aksidente sa trapiko.
   Sabihin ang kasarian, edad, at kalagayan ng isang taong may sakit o nasugatan.
 4. Sabihin ang iyong pangalan at telepono sa kausap.

Kapag sumiklab ang sunog

 • Sumigaw ng 「Kaji da!Kaji da!(May sunog! May sunog!)」 kapag nakakita ng sunog upang malaman ng tao sa paligid.
 • Tumawag sa 119 para sa bumbero.
 • Kung konti pa lang ang apoy, patayin ito gamit ang fire extinguisher.
 • Kung ang sunog ay masyadong malaki na upang mapatay, mangyaring tumakas mula sa lalong madaling panahon.

Pag-iingat para sa sunog

Pag-alam ng maaga sa sunod

Maglagay ng fire alarm sa loob ng pamamahay para agad malaman ang sunog. Kalimitang inilalagay ito sa bedroom.

Ipaalam sa iba ang sunog gamit ang malakas na boses

Kapag nakakita ka ng sunog, mahalaga na makipag-usap ka nang malakas na boses, magtulungan sa maraming bilang upang mag-ulat at magbigay ng mga tagubilin sa paglikas.

Kailangan ng ilang oras upang maiulat at mapatay ang paunang sunog nang mag-isa at may panganib na madagdagan ang pinsala dulot ng sunog.

Bilisan ang pagpatay sa sunog

 • Patayin kaagad ang sunog pagkatapos magsimula nito.
 • Huwag na huwag sasabuyan ng tubig ang apoy mula sa mantika. Delikado at kakalat ang mantika.
 • Kung mayroon kang fire extinguisher, maaari mong patayin kaagad ang apoy.

Bilisan ang paglisan

Kapag lumaki ang sunog, unahin ang iyong sariling kaligtasan at tumakas kaagad.

 • Kapag may usok o apoy na umaabot sa kisame
 • Kapag nakakita ka ng sunog at naglaan ng oras upang mapatay ito atbp.

Aksidente・Krimen 「110」

Maaari kang makipag-ugnay sa amin 24/7, nang walang bayad.

Kung ikaw ay nasugatan, tawagan ang pulisya at magpapadala sila ng ambulansya.

Mga naka-subscribe sa telepono at cellphone

i-dial ng walang area code ang 「110」

Public Telephone

Pagka-pindot ng emergency red button saka lamang i-dial ang 「110」

Kapag tatawag ay mahinahon na sabihin ang 1 to3.

 1. Sabihin kung anong nangyari.
 2. Sabihin ang lokasyon o address.
 3. Sabihin ang iyong pangalan at telepono sa kausap.

Kapag nagkaroon ng isang aksidente sa trapiko

Mangyaring tawagan ang pulisya para sa anumang aksidente. (aksidente sa sasakyan o nasangkot)

Kung natamaan mo ang iyong katawan o nasugatan

Siguraduhing pumunta sa ospital at magpatingin sa isang doktor kahit walang mga nakikitang pinsala o kahit maliit na mga gasgas ay maaaring maging sanhi ng pagkakasunod-sunod sa paglaon.

Kapag may nabangga o nakabangga

Kinakailangan din upang kumpirmahin ang pangalan, numero ng kotse, impormasyon sa pakikipag-ugnay, atbp ng kabilang partido at kailangang ihatid ito sa insurance company sa lalong madaling panahon.

Kapag pumasok ang isang magnanakaw habang wala ka o nasugatan ka dahil sa karahasan

Mangyaring iulat sa koban o istasyon ng pulisya na malapit.

Kapag ninakaw ang iyong passbook, credit card, atbp.

Kinakailangan upang abisuhan ang kumpanya ng bangko o card na ihinto ang pagbabayad o anumang transaksyon.