Mga kapaki-pakinabang na homepage, telepono, app

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000311  Updated on April 1, 2023

Print Print in large font

Malalaman dito ang mga consultation services sa iba't ibang lengguwahe, impormasyon sa araw-araw na pamumuhay at kapakipakinabang na mga websites.
Maaaring magbago ang petsa at oras sa pagtanggap ng konsultasyon.
Magtanong at alamin muna bago magpunta.

Gifu City International Exchange Association

Maaaring komonsulta dito ukol sa inyong pamumuhay at mga pang-administratibong proseso sa iba't ibang lengguwahe.
Maaari ring komonsulta gamit ang telepono o Skype.

Telepono

058-263-1741

Skype

ID
English gifucity-iea1
Chinese gifucity-iea2
Tagalog gifucity-iea3
Portuguese gifucity-iea4
Vietnamese gifucity-iea5

Lokasyon

40-5 Tsukasamachi, Lungsod ng Gifu
Minna no mori Gifu Media Cosmos 1F
Multicultural Plaza

Oras

 • 10:00am - 12:00pm
 • 1:00pm - 4:00pm

Araw ng konsultasyon

Araw at Oras
English Araw-araw 10am - 12pm, 1pm - 4pm
Chinese Martes, Miyerkules 10am - 12pm, 1pm - 4pm
Tagalog Araw-araw 10am - 12pm, 1pm - 4pm
Portuguese Lunes, Huwebes 10am - 12pm, 1pm - 4pm
Vietnamese Huwebes 10am - 12pm, 1pm - 4pm

Saradong araw

 • Huling Martes ng bawat buwan
  (Kung ang Martes ay piyesta opisyal sarado sa susunod na araw)
 • Huli at unang araw ng taon o bagong taon
 • Ang tanggapan ay sarado kapag sarado ang Mina no Mori Gifu Media Cosmos

Gifu International Center

Ang tanggapang ito ay tumatanggap ng konsultasyon sa pamumuhay mula sa mga dayuhan sa iba't ibang lengguwahe.

Telepono

058-263-8066

Lokasyon

1-12 Yanagasedori, Lungsod ng Gifu
2nd floor ng Gifu Chunichi Building

Mga wikang maaaring komonsulta

 • English
 • Chinese
 • Tagalog
 • Portuguese
 • Vietnamese

※ May mga interpreter din na maaaring makausap sa iba pang wika sa pamamagitan ng telepono.

Araw at Oras ng Konsultasyon

Konsultasyon sa Pamumuhay

Lunes - Biyernes
(Sarado sa bagong taon at mga araw na piyesta opisyal)
9:30am - 4:30pm

Konsultasyon tungkol sa COVID-19 Infection

Linggo - Biyernes
(Sarado sa Sabado, mga araw na piyesta opisyal)
9:00am - 6:00pm

Portal na site ng suporta sa buhay ng dayuhan

Ito ang homepage ng Ministry of Justice (Immigration Bureau of Japan).
Ito ay itinatag upang magbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa mga dayuhang naninirahan sa Japan at sa kanilang mga tagasuporta.

Foreign Resident Support Center (FRESC)

Ang tanggapang ito ang tumutulong sa

Lokasyon

1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo
Yotsuya Tower 13F

Navi Dial

0570-011000

※ Mula sa ilang mga IP phone at sa ibang bansa
03-5363-3013

Araw at Oras

Sarado ng Sabado, Linggo, National Holidays, Bagong taon kapaskuhan
9:00am - 5:00pm

Foreign Residents Assistance Team (FRAT)

Sinusuportahan namin ang mga dayuhang residente upang mabilis nilang maabot ang naaangkop na impormasyon at mga lokasyon ng konsultasyon.

Lokasyon

5-18 Shohocho, Minato-ku, Nagoya
Nagoya Regional Immigration Services Bureau 1F
Immigration Information Center

Paraan ng reserbasyon

Pagtanggap sa telepono 052-559-2111

Araw at Oras

Lunes - Biyernes (Hindi kasama ang mga holidays)

 • 8:30am - 12:00pm
 • 1:00pm - 4:00pm

Nagoya Regional Immigration Bureau

Facebook

Dalawang-dimensional na code:Nagoya Regional Immigration Bureau Facebook

Lokasyon ng konsultasyon

Dalawang-dimensional na code:Nagoya Regional Immigration Bureau Lokasyon ng konsultasyon

Yorisoi Hotline (Social Inclusivity Support Center)

Maaaring makipag-usap dito kapag may problema ka o gusto mong makipag-usap tungkol sa iyong anxiety o pagkabalisa.

Telepono

0120-279-338

※ Para sa mga special lines ng wikang banyaga, pindutin ang 2 kapag ang gabay ay na-play.

Oras

10:00am - 10:00pm

Mga wikang maaaring komonsulta

 • English
 • Chinese
 • Tagalog
 • Portuguese
 • Korean
 • Spanish
 • Thai
 • Vietnamese
 • Nepali
 • Indonesian

「Japan Official Travel App」(Tourist information app para sa mga smartphone)

Ang impormasyon ay ibinibigay ng Japan National Tourism Organization (JNTO).
Regular kaming naglalathala ng mga artikulo ng impormasyon sa turista mula sa pananaw ng mga dayuhan.

Ibinigay na impormasyon

 • Mga artikulo ng impormasyon sa turista sa buong Japan
 • Restaurant search function
 • Pangkalahatang impormasyon ng turista tulad ng paggabay sa ruta
 • Pang-emergency na impormasyon sa sakuna na taglay ng Japan Tourism Agency
 • Search function para sa mga ospital na sumusuporta sa mga banyagang wika, atbp.
 • Pagbibigay ng pampublikong impormasyon tungkol sa kaligtasan at kaginhawahan ng mga dayuhang turista na bumibisita sa Japan

atbp.