Pamilyar na administrasyong munisipal

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000309  Updated on April 1, 2023

Print Print in large font

Kongreso

Impormasyon sa pakikipag-ugnay

Counsil Proceedings Investigation Division
(Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 4F/Telepono 058-214-6237)

Pagdinig sa Parliyamentaryo

Ang sesyon ng plenaryo / komite ng parlyamento ay maaaring marinig pagkatapos ipasok ang address at pangalan sa hearing reception.
Bilang karagdagan, ang hearing komite ay isang sistema ng pahintulot ng bawat komite.

Apela / Petisyon

Maliban sa pagsumite ng kahilingan sa lokal na adminsitrasyon, kasama na rin sa apela at petisyon ang paghiling sa lokal na konseho na magsumite ng liham sa pagbibigay ng opinyon sa pamahalaang nasyonal.
May sinusunod na patakaran sa pagsulat ng mga ito, para sa detalye magtanong sa amin.

Impormasyon ng Administrasyong Munisipal

Impormasyon sa pakikipag-ugnay

Information disclosure room
(Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 2F/Telepono 058-265-4141 hal.2283)

Pagba-browse ng mga administratibong materyales

Mangyaring gamitin ang information corner ng administrasyong munisipal.

Sistema ng administratibong pamamaraan

Upang gawing mas patas at madaling maunawaan ang mga pamamaraan tulad ng mga permit at lisensya, at para maprotektahan ang mga karapatan at interes ng mga mamamayan, nagtakda kami ng mga patakaran (mga pamantayan sa pagsusulit, mga pamantayan sa pagtatapon, atbp.) at ginawa itong pampubliko sa counter in charge.

Sistema ng pagbubunyag ng impormasyon

Upang maisakatuparan ang isang bukas na administrasyon ng lungsod, ito ay isang sistema upang basahin ang mga opisyal na dokumento at mag-isyu ng mga kopya sa kahilingan ng mga mamamayan.

Personal na sistema ng proteksyon ng impormasyon kokudyiu

Nagtatag kami ng mga naaangkop na pamamaraan upang maprotektahan ang personal na impormasyong hawak ng lungsod, at maaaring suriin ng mga mamamayan ang kanilang impormasyon, humiling ng mga pagwawasto o pagsususpinde ng paggamit.